West Vlaams Camera schild groeit

Het aantal camera punten groeit gestaag in België. Ook West – Vlaanderen blijft in zijn geprojecteerde uitbreiding niet achter.
Onder impuls van de Gouverneur van West-Vlaanderen, Carl Decaluwé, is het Provinciaal schild al lang niet meer een West-Vlaams gegeven.

Het centraliseren van alle black lists (zwarte lijsten) en het ter beschikking stellen van meer dan 10 miljoen gelezen nummerplaten per maand aan de aangesloten politiezones op de centrale server werpt zijn vruchten af. Zowel operationeel (Monitoring, Dispatching) als op het niveau van de recherche ploegen, worden de gecollecteerde nummerplaten van meer dan 120 mobiele en vaste camera’s, steevast gedeeld onder alle aangesloten zone’s.

De informatie die daarbij wordt verrijkt met input van de eenheden op het terrein leiden tot betere Gemeenschapsgerichte Politie Zorg (GGPZ), en vooral ophelderingen !

Het platform, waar de hardware (camera’s) van alle Belgische leveranciers op aangesloten zijn, verwerkt actueel meer dan 10.000.000 nummerplaten per maand.

Het samenwerken naar meer veiligheid door het delen van informatie is daarbij een feit, wie wil delen moet immers bereid zijn te vermenigvuldigen !

 

ANPR camera schild breidt uit