InfoTARGET

Informatie inzake TARGETS !

InfoTARGET is in hoofdzaak een dynamisch, interactief en snel hanteerbare tool om op structurele, transparante wijze gegevens inzake potentiele ‘targets’ te kunnen voeden en te kunnen raadplegen.
Het gaat met name over een digitale tool voor het operationaliseren van het gebruik van de I(ntelligent)NPR (#ANPR) tussen de verschillende politiediensten. De tool die grensoverschrijdend kan gevoed en geraadpleegd worden, zorgt mede voor een uniek platform inzake de strijd tegen de grenscriminaliteit.

De erin opgenomen informatie inzake potentiele ‘targets’ kan worden gekoppeld aan de zogenaamde “slimme” ANPR camera’s (vast en of verplaatsbaar). Ze bevat in hoofdzaak informatie omtrent nummerplaten van vervoermiddelen die gekoppeld zijn aan (potentiele) verdachten, overtreders, wanbetalers, … De ‘targets’ vragen bijzondere aandacht vanuit operationeel politioneel oogpunt.

Door middel van InfoTARGET kan er gestreefd worden naar een operationele horizontale integratie tussen de verschillende politie-eenheden onderling, alsook naar een operationele vertikale integratie tussen de zones en de federale politieeenheden, zoals het CIC, het CCPD, CSD, het AIK, FGP, …

Over welke informatie gaat het …

file (3)InfoTARGET bevat ondermeer informatie die verband houdt metniet-betaalde onmiddellijke inningen buitenlanders, niet-verzekerde voertuigen (VERIDASS – Assuralia), niet-ingeschreven voertuigen bij de dienst inschrijving voertuigen (DIV), nummerplaten van voertuigen waarvan de technische keuring is vervallen, informatie inzake ingetrokken rijbewijzen en de eraan verbonden titularissen, …

Wat met conformiteit ?

InfoTARGET is in die mate conform dat het :

– de naadloze import toelaat (intake) van target-lijsten, ttz, versleutelde bestanden via 3G, wifi, LAN of fysieke (USB stick) verbinding;
– de bi-directionele communicatie toelaat met de ANPR-technologie (vast en of verplaatsbaar) waarbij de HITS – bij het herkennen van een target on the field – terug worden gevoerd naar de stuur- en lijstensoftware en de centrale databank;
– het product is aangegeven aan de “Privacycommissie” (CBPL) onder de referentiesleutel VT005012813 en bekwam, door tussenkomst van het parket Kortrijk en met de steun van de Federale Procureur, dd 07 maart 2013 de status ‘akkoord’ als bijzondere databank bij het “Controleorgaan van het politioneel informatiebeheer” (COC).
–  het principiële akkoord bekwam van de Commissaris-generaal van de federale politie die haar goedkeuring heeft verleend om alsook de federale diensten WPR, CIC, FGP, AIK, CSD, CCPD, op termijn te laten instappen.

InfoTARGET in een notendop …

file

  • InfoTARGET haalt meer uit bestaande ANPR-systemen en zorgt voor I(intelligent)NPR on the field;
  • InfoTARGET vormt een basis voor de verwerking van de opsporingsinformatie en vormt vanuit operationeel oogpunt de sleutel tot een adequate onderzoeksanalyse en opvolging van de beschikbare gegevens;
  • InfoTARGET helpt om de rechtshandhaving, in bijzonder inzake niet betaalde onmiddellijke inningen, niet verzekerde voertuigen; niet ingeschreven voertuigen bij de dienst inschrijving voertuigen (DIV), …voertuigen waarvan de technische keuring is vervallen, … efficiënter en effectiever uit te voeren en op te volgen;
  • InfoTARGET biedt een bijdrage om targets op te sporen en hun bewegingen in kaart te brengen en te analyseren via Google maps-technologie;
  • InfoTARGET zorgt voor een bi-directionele koppeling met de ANPR-systemen en laat zo toe om de resultaten van de tracering van targets vanuit operationeel oogpunt, in reële tijd op te volgen en te analyseren;
  • InfoTARGET zorgt voor real time ‘beeld’visualisering afkomstig uit de ANPR-systemen;
  • InfoTARGET kan autonoom of geïntegreerd geïmplementeerd worden op het interne netwerk of op het SSL-beveiligd-hostingsplatform (dedicated server) – “CertiPOL”.

CertiPOL-platform

InfoTARGET wordt binnen het beveiligde ‘CertiPOL’-platform beschikbaar gesteld van de gebruikers. Een meerwaarde houdt in dat InfoTARGET consulteerbaar is via het single-sign-on-principe.

InfoTARGET kan zodoende autonoom of geintegreerd geinstalleerd worden op :

  1. het interne netwerk van de politiezone;
  2. een beveiligd hostingsplatform (dedicated server) intern RIS Belgium – “CertiPOL”.

Welke korpsen zijn vandaag betrokken …

file (1)Vandaag zijn alle korpsen van het gerechtelijk arrondissement Kortrijk (pz Vlas, pz Gavers, pz Midow, pz Mira, pz Riho, pz Grensleie) hierin begrepen, alsook de politiekorpsen arro Ieper, Mouscron en Commines-Warneton, het Houtsche, Voorkempen, Blankenberge, Bredene-De Haan, Aalter-knesselare, Deinze, Puyenbroek, regio Tielt, Voorkempen en Orne-Thyle. Alsook de externe partners zoals het CIC, FGP, AIK, CCPD, … kunnen in de toekomst een bijdrage bij de voeding en de opvolging leveren …