InfoSTAT

Vanuit de module InfoSTAT kunnen alle statistische gegevens worden geëxploiteerd die doorheen de InfoCOP-productsuite beschikbaar kunnen worden gesteld ten behoeve van het beleid.

We onderscheiden in hoofdzaak het kunnen exploiteren en visualiseren van bijvoorbeeld de opgeslagen informatie bij de registratie van uitgevoerde toezichten, maar ook het kunnen exploiteren en visualiseren van de opgeslagen gegevens die beschikbaar zijn uit de logginginformatie.

De statistische informatie is meteen interpreteerbaar en exploiteerbaar.

De logginginformatie wordt in de module InfoSTAT bovenal in die mate nader gevisualiseerd opdat ze een meerwaarde kan betekenen ten behoeve van het beleid.