InfoREAD

InfoREAD+ de nieuwe ANPR B.I. module voor de InfoSUITE

InfoREAD+ werd voorgesteld aan de gebruikers op de InfoPOL beurs 2017.  Meerdere politie eenheden maken vandaag gebruik van de InfoCOP productsuite. Naast de ERP pakketten InfoCOP, InfoDOC, InfoPOP, … zijn hierin ook de ANPR gerelateerde modules InfoTARGET, InfoDISPATCH en InfoREAD vervat.
InfoREAD+ – de nieuwe ANPR B.I. module

Deze laatste 3 modules zijn exclusief verbonden aan het inzetten van zogenaamde ANPR of Automated NumberPlate Recognition technologie.

De eenheden willen met het oog op een performante exploitatie en analyse van de beschikbare ANPR gegevens, gebruik kunnen maken van intelligente analyse of datamining software. Ze willen hiermee een eerste stap zetten in de richting van “predictive policing” en een volgende stap zetten in de verdere digitalisering, InfoREAD+ is daar een antwoord op!

Met Predictive policing wordt verwezen naar het gebruik van wiskundige, voorspellende en analytische technieken en methoden met als doel het kunnen identificeren van potentieel criminele activiteiten.

 

Bedoelde voorspellende politie methoden zijn onder te verdelen in vier algemene categorieën:

 • methoden voor het voorspellen van criminaliteit;
 • methoden voor het voorspellen van de overtreders en verdachten;
 • methoden voor het voorspellen van identiteiten van verdachten;
 • methoden voor het voorspellen van slachtoffers van misdrijven.

Predictive policing maakt hiervoor in hoofdzaak gebruik van historische data over tijd en ruimte met betrekking tot gepleegde criminaliteit.
Dit met tot doel :

 • een performante aansturing en ondersteuning van politiepatrouilles, te beogen;
 • hierdoor het plegen van mogelijke criminaliteit te voorkomen;
 • onderzoeksactiviteiten te ondersteunen.

Bij wijze van voorbeeld kunnen politiewagens worden uitgerust met kaarten (maps) waarop locaties worden aangeduid alwaar criminaliteit dreigt te ontstaan.

Dit met betrekking tot de aanwezigheid van potentiële verdachten op de plaats. Het gebruik van deze intelligente module moet bijgevolg toelaten om “criminaliteit te kunnen voorspellen en te herkennen alvorens ze wordt gepleegd”.

In concreto willen de betrokken eenheden van de InfoCOP-suite door middel van het aanwenden van intelligente software binnen het ANPR gebeuren, de principes van predictive policing vol gaan toepassen om bijvoorbeeld patronen van criminaliteit te gaan herkennen, de aanwezigheid van verdachten op locaties en dewelke een verhoogd risico op misdaad bezitten (hotspots), te herkennen, …

InfoREAD+ komt automatisch mee in de maandelijkse forfait van de InfoSUITE, en is toegankelijk vanaf halverwege juni 2017 voor alle gebruikers.

InfoREAD+ heeft onder andere volgende intelligente rapporteringsmodules aan boord : 

 • Advanced read and wildcard searching
 • Most Read License Plates
 • Frequency Measurement
 • White-Blacklist Analysis
 • Average Speed Analysis
 • Geo fencing
 • Vehicle Pattern Matching
 • B.I. Modelling
 • Convoy Analysis
 • Duplicate / Ghost license plate analysis
 • Arrest by appointment
 • Historical duration of stay
 • Vulnerable vehicle (VIP) protection – Shadow killer

De READ+ Zoekmodules (Klik op de menutegel voor het detailoverzicht) :

De READ+ Predictive modules (Klik op de menutegel voor het detailoverzicht) :

De READ+ Alarmeringstools (Klik op de menutegel voor het detailoverzicht) :

Interesse in deze ANPR tools ? sales@infocop.eu