InfoPOP

Een paperless dienstbulletin …

InfoPOP en InfoPOP Mobile (Politie Op Patrouille) voorziet erin om de politionele toezichten en activiteiten op een gebruiksvriendelijke en gestructureerde wijze te kunnen sturen en te kunnen coördineren.

InfoPOP
opent het perspectief om te evolueren van een louter kwantitatieve vatting (ter staving van de doelstellingen van het ZVP) naar de uitwisseling en het hergebruik van de informatie die naar aanleiding van deze toezichten werd ingewonnen. Hiertoe leent het forum van InfoCOP en de overige InfoSuite modules zich uitstekend.

InfoPOP staat voor Informatie van/voor Politie op Patrouille – Police on Patrol.

Het gebruik van InfoPOP draagt zodoende in hoofdzaak bij tot het adequaat vervullen van de collectieve en individuele taken en opdrachten en biedt o.m. een meerwaarde doordat bedoelde taken en opdrachten in reële tijd kunnen worden geconsulteerd en vervolledigd.

InfoPOP laat binnen eenzelfde omgeving als InfoCOP – toe om digitaal en paperless alle gelaste toezichten, waaronder de vakantietoezichten, te registeren. De link met Google maps zorgt voor een juiste locatie-aanduiding.

De module is volledig geïntegreerd in de reeds bestaande productsuite en is te activeren via het single sign-on principe.

InfoPOP voor desktop en Laptop

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

InfoPOP voor tablet (mobiele ploegen)

Ten behoeve van de Mobiele ploegen werd de InfoPOP herwerkt naar Tablet toe.
De functionaliteit werd bottom-up (door de inspecteurs op het terrein) volledig opnieuw bekeken.
De InfoPOP Mobile heeft volgende specifieke kenmerken :

  • Vlak grafisch overzicht van alle toezichten (dag- en nacht weergave)
  • Avatar en lijstweergave van de ingeplande toezichten
  • directe registratie en feedback mogelijk op het punt van toezicht
  • positiebepaling met real time aanpassing van de positie bij verplaatsen van het voertuig
  • geleide navigatie naar de geplande toezicht punten

Vanuit dit overzichtsscherm zijn een aantal acties mogelijk, elke aangeduid via een pijl met bijbehorend nummer.

1:    Via deze knop keert u terug naar het login scherm waar u ook de verschillende applicaties terug kunt vinden alsook in- en uitloggen.

 

2:    Deze knop geeft de lijstweergave van de alle toezichten die op de kaart getoond worden.

Door op een item in de lijst te klikken wordt er op de kaart bijkomende informatie getoond omtrent het toezicht.

3:   Klikken op een toezicht kan gebruikt worden voor meer informatie te bekomen maar eveneens om een registratie te starten.  Let wel, registraties kunnen enkel ingegeven worden als de parameters ‘Lid’, ‘Uitvoering’,’Zone’ en ‘Dagdeel’ ingevuld zijn.  Dit is terug te vinden in stap 4, Instellingen.

De drie streepjes : hier kan u op klikken wanneer u confidentiële informatie wenst te zien.   De twee centrale knoppen ‘Start’ en ‘Info’ worden gebruikt bij de registratie.  Om een registratie te starten klikt u op de groene knop. Onmiddellijk wordt een nieuw deelvenster getoond met een rode ‘Stop’ knop waarbij u de registratie kunt stoppen.  Standaard wordt minimum 1 minuut voorzien.

Van zodra er op de rode ‘Stop’ knop geklikt wordt komt het blauwe ‘Informatie’ icoon actief en kunt u hier op klikken om additionele informatie in te geven.

Wanneer het ‘Informatie’ scherm geopend wordt kunnen de personen, voertuigen en pv’s aangeduid worden, alsook extra commentaar toegevoegd.

4:   Uw locatie opvragen kunt u via deze knop.  Let wel, op het mobiele toestel moet de locatietoegang toegekend worden.

Onmiddellijk wordt een auto getoond met uw huidige positie.  Wanneer u zich verplaatst wordt de locatie continu aangepast.

Er is eveneens een mogelijkheid om navigatie te starten naar de verschillende toezichten.  Hiervoor opent u de lijstweergave van de toezichten (zoals in stap 2).  Deze worden gesorteerd naar dichtstbijzijnde locatie.  Wanneer u op een toezicht klikt, wordt automatisch de navigatie gestart.  Dit zowel met een route op de kaart als een visuele instructie link onderaan het scherm.

Door terug linksboven te klikken op de navigatieknop wordt dit uitgeschakeld.

 

5:    Met deze knop opent u het instellingenscherm.  Deze zijn opgedeeld in twee tabbladen, toezichten en weergave.

In het tabblad ‘Toezichten’ kan u alle instellingen ingeven voor de uit te voeren registraties. Via de knop ‘Toepassen’ wordt deze selectie gevalideerd en op de kaart getoond.

Het tabblad ‘Weergave’ toont de technische instellingen, zoals de mate van zoom op de kaart tijdens de navigatie alsook de mogelijkheid om tussen Dag en Nacht modus te wisselen.

De kaartmodus kan dus manueel ingesteld worden, maar wordt sowieso automatisch ingeschakeld vanaf 20u tot 8u ’s ochtends.