InfoMGT

Eenvoudig beheer doorheen de productsuite …

InfoMGT, de managementsmodule binnen de InfoCOP-productsuite laat toe om alle administratieve elementen, die van belang zijn om de goede werking van InfoCOP, InfoDOC, InfoPOP en InfoHOP, … te verzekeren, te kunnen beheren.
We bedoelen in bijzonder het beheer van alle gebruikersgegevens waaronder de naam, voornaam, gebruikersnaam, wachtwoord, algemene gebruikersprofielen en dergelijke, alsook het beheer van ‘parameters’ en specificiteiten die doorheen de productsuite vereist zijn en een verfijning van het beheer en het gebruik moeten nastreven.

De module InfoMGT vormt zodoende de rode draad doorheen de productsuite en streeft zo naar een clustering van alle activiteiten die dienaangaande doorheen de productsuite nodig zouden zijn en in één en dezelfde omgeving kunnen worden beheerd. InfoMGT draagt zo bijtot een overzichtelijk en efficiënter beheer van alle technisch- functionele administratieve gegevens of beheerselementen doorheen de productsuite InfoCOP.

We vermelden naast het beheer van de gebruikersgegevens in bijzonder volgende parameters :

  • Het kunnen bepalen van het aantal dagen voor het forceren van dia’s;
  • Het kunnen bepalen van het aantal default aantal dagen geldigheid van een dia;
  • Het al dan niet kunnen aanbieden van de twitterfunctie tbv gebruikers;
  • SMTP server en poort;
  • Admin e-mail;
  • etc …

03