InfoHOP

HORECA-informatie! Beheerd en gedeeld …

InfoHOP betekent zoveel als “Informatie over HORECA voor patrouilles”. Via InfoHOP kan op een eenvoudige, gebruiksvriendelijke en gestructureerde manier HORECA-informatie – lees : informatie inzake café’s, bars, tavernes, restaurants, … vanuit politioneel oogpunt worden beheerd, kunnen toezichten erop worden gelast inzake naleving sluitingsuur, vergunningen, … en kan de beschikbare informatie in reële tijd worden geconsulteerd. Een forumomgeving zorgt voor interactie bij de uitwisseling van feedback. De link met Google maps zorgt voor een juiste locatie-aanduiding van de instelling.

De module is volledig geïntegreerd in de reeds bestaande productsuite en is te activeren via het single sign-on principe.

In welke mate draagt InfoHOP bij aan de Gemeenschapsgerichte politiezorg ?

Het gebruik van InfoHOP voorziet in operationele en ketengerichte aansturing op basis van beschikbare HORECA-informatie. Het is nuttig om de politieman of vrouw in zijn handelen te documenteren, waarbij hij/zij door middel van bekwame betrokkenheid efficiënter en effectiever zijn taak kan volbrengen.

In welke mate draagt InfoHOP bij aan de Informatiegestuurde politiezorg ?

Het gebruik van InfoHOP voorziet in het gericht en gestuurd delen van informatie die initieel aan de actoren op het terrein duidelijk en gestructureerd wordt aangeboden.
InfoHOP draagt o.a. bij om doelgericht en -bepalend politieactiviteiten aan te sturen.

In welke mate draagt InfoHOP bij aan de Optimale bedrijfsvoering ?

Het gebruik van InfoHOP stimuleert de interne samenwerking en draagt bij tot het resultaatgericht en transparant (samen)werken.