InfoDBO

InfoDBO, kort voor Info Digitaal Buurt Onderzoek …

onthaal_6120w Wanneer politieambtenaren een woninginbraak vaststellen, vragen zij aan iedereen die in de buurt woont of niemand iets gemerkt of gezien heeft. Wie op dat moment niet thuis is, krijgt een brief in de bus met een aantal vragen waarmee de politie de inbreker(s) probeert op te sporen. Tot voor kort moesten inwoners hun antwoorden telefonisch of op het commissariaat overmaken.

InfoDBO biedt de wijkagent, door middel van een tablet, de mogelijkheid dit buurtonderzoek digitaal af te handelen. De voordelen daarvan zijn legio, snellere intake van de gegevens, delen van die gegevens met het korps, een snellere en gecoördineerde opvolging , …

Een eenvoudige interface, gestuurd door een wizard, laat de wijkagent toe om snel alle nodige gegevens te verzamelen, wat de pakkans uiteraard ten goede komt. De overige modules van de InfoSUITE, zoals InfoCOP (Briefingtool), InfoPOP (patrouilletool) en de ANPR modules kunnen daarbij helpen !

001 0025