Digi Loket

Digitaal Loket voor politiezones
Digi Loket op mobiele APP

Digi Loket – De slimme agendaplanner voor Politiezones !

WAAR MAKEN WIJ HET VERSCHIL met Digi Loket ?

* Integratie van de planner op uw website in een handomdraai
* Integratie van de parameters voor Salduz Wetgeving
* Meerdere agenda’s per zone met verantwoordelijke, meerdere kantoren per agenda
* 100% logging van alle activiteiten
* 100% integratie in de InfoCOP Suite

          VRAAG NAAR EEN DEMO IN UW ZONE !

De politiezones willen hun dienstverlening naar de burger toe aanscherpen en deze in hoofdzaak nauwer laten aansluiten op de hedendaagse behoeften van een versneld in beweging zijnde en (digitale) maatschappij.

Reeds enige tijd is het voor de burger mogelijk om de aangifte of melding van (kleine) misdrijven zoals fietsdiefstal, bromfietsdiefstal en winkeldiefstal, maw, misdrijven waar- voor de aangifte niet dringend is en waarvoor de politie niet ter plaatse hoeft te komen, op een gemakkelijke en eenvoudige wijze via een digitaal platform, te laten gebeuren.
De aangiften kunnen vandaag gebeuren via het digitale platform www.policeon- web.be of via de contactformulieren van de www.pzxxxxx.be zone’s.

De aangifte of klacht van misdrijven die daarentegen expliciet in de kantoren van een politiedienst dient te gebeuren, is voor alle actoren veelal tijdrovend en is bovenal niet afgestemd op een efficiënt tijdsgebruik. We bedoelen onder meer de verlengde administratieve afhandeling voor de politie en (langere) wachttijden voor de burger.

De burger de mogelijkheid bieden om niet alleen in eerste tijd een kort relaas van de feiten te laten registreren, doch inclusief ten behoeve van de eigenlijke aangifte ten burele, voorafgaand en on-line een afspraak te kunnen laten maken via een digitale omgeving, dat is Digi Loket !

Als principe geldt : “Moet je langs het politiekantoor maar heb je geen tijd/zin in lange wachttijden ?
Maak dan voorafgaandelijk een afspraak via www.pzxxxxx.be of via de daartoe speciaal ontwikkelde App/Webcomponent Digi Loket -omgeving pzxxxxxxx.be”.

Tijdswinst, efficiëntie en performantie voor de betrokken inspecteurs zijn hierbij de sleutelwoorden.

De OPLOSSING 

  • Een oplossing die nauw aansluit bij de look & feel van de bestaande website van de zone !
  • Een oplossing die de burger in staat stelt geheel autonoom een afspraak in te plannen en pro-aktief gegevens overdracht te doen, nog voor het verhoor.

Hiervoor zijn :

  1. een aantal html-pagina’s voorzien die d.m.v. van een link op de webstek pzxxxx.be kunnen worden benaderd en stapsgewijs kunnen worden doorlopen door het brede publiek (burger);
  2. een daartoe speciaal ontwikkelde App/Digi-agenda-omgeving pzXXXXX beschikbaar die door de burger kan worden benaderd via zogenaamde mobiele toestellen, tablets of smartphones.

Het digitaal platform wordt aangeboden d.m.v. een aantal html-pagina’s die via een link op de webstek www.pzXXXXX.be kunnen worden benaderd en stapsgewijs worden doorlopen door het brede publiek (burger).

Digi Loket heeft drie modules :

Mobiele APP voor Apple (iOS) – Androïd en Windows Phone en Webinterface

Digitaal loket politie

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De BACKOFFICE (Via Het Certipol Platform) 3

1