Politiezone Vlas 3D plan 2018

Bron : Nieuwsblad – Focus / WTV

Kwart meer blauw op straat

Plan 3D moet van PZ Vlas een moderner korps maken. Vandaag om 14 uur gaat de nieuwe werking van start. Belangrijkste veranderingen zijn de doorgedreven digitalisering (InfoCOP) en de fenomeenploegen, die zorgen voor een kwart meer mensen op straat.

Met een nieuwe slogan – ‘Politie in Beweging’ – en een nieuwe huisstijl stelde de politie van zone Vlas het ‘Plan 3D’ voor. Dat ambitieuze plan houdt een nieuwe manier van werken in en richt zich op drie pijlers: zichtbaarheid, digitalisering en klantgerichtheid. “Door het verder digitaliseren en de hervorming van de politiewerking in Kortrijk, Kuurne en Lendelede kunnen de 241 leden die het korps telt efficiënter ingezet worden”, zegt burgemeester Vincent Van Quickenborne (Open VLD).

http://www.focus-wtv.be/video/meer-blauw-op-straat-politiezone-vlas