Pers

– Federale politie –  INFODOC 153 – “Focus op de briefingtool van de politiezone VLAS” – Maandblad voor kaderpersoneel – Januari 2009.

– Federale politie – Goede praktijken … “INFOCOP of een dynamische en interactieve briefingtool”  – GP-5654-05.

– Themadag voor de geïntegreerde politie – EPZ dd 08 mei 2009 – flyer .

IMG_0554

– FOD Binnenlandse Zaken – Algemene Directie Veiligheid en Preventie – Belgische Prijs voor Veiligheid en Criminaliteitspreventie 2010.

– CPS – Politionele bestuurlijke informatiestromen (CPS 2009 – 1, nr. 10) (ISSN 1784-5300) – G. Vynckier, M. Easton, S. De Kimpe (Red.)

– Federale politie – INFODOC 174 – “INFOCOP – INFOPOP – INFODOC ofte DIGITAAL – PAPERLESS – WIRELESS” – Maandblad voor kaderpersoneel – Maart – April 2011.

– Federale politie – INFOREVUE 02 2011 – “Bruggen bouwen met InfoSTAD” – Maandblad voor kaderpersoneel – Februari 2011 …

– Federale politie – Goede praktijken … “De “SUITE” (InfoCOP, InfoDOC, InfoPOP, InfoHOP) als middel voor een informatiegestuurde politieorganisatie”  – GP-5654-06.

– Verkeersspecialist – vakblad voor mobiliteitsprofessionals – nr 181 november 2011 – “Burgers calculeren boetes in hun budget in …” –

– Federale politie – INFOREVUE 12 2012  – “Blauw actiegericht op straat” – Maandblad voor kaderpersoneel – December 2012 …

– Focus WTV dd woensdag 18 december 2013 – “Politie zet auto’s met slimme camera’s in tegen woninginbraken.”


Bij de gebruikers …

– PZ Dilbeek – website

– PZ Vlas – website

– PZ Gavers – website

Om de interne communicatie rond de implementatie van InfoDOC en InfoDOC op de werkvloer van de pz Gavers te ondersteunen, werd een specifieke ‘eyecatcher’ ontworpen – (bron :vincent.himpe@pzgavers.be)

– PZ Puyenbroek – publicatie … rond de implementatie van InfoCOP en InfoPOP in de pz en het gebruik van zogenaamde tablet pc’s !


 

In de lokale en nationale media …

HCP Koen Eeckhaut, Korpschef van de pz Puyenbroeck, laat in het artikel  ‘Ook politie klinkt op het nieuwe jaar’ – het Nieuwsblad dd maandag 16 januari 2012, de aankoop en het gebruik van InfoCOP en InfoPOP door zijn korps noteren …

In zijn Nieuwsjaarstoespraak dd 16-01-2012 laat HCP Koen Eeckhaut ondermeer lezen :

Dit brengt ons in één lijn recht naar de informatiegestuurde politiezorg. Voor onze zone een topprioriteit in 2012. Dank zij het vertrouwen van de politieraad (met een niet onaardige investering van meer dan 30.000€ gaan wij op 6 februari 2012 van start met een verbeterde en uitgebreide versie van InfoCOP en InfoPOP, grotendeels gebaseerd op het model van Kortrijk dat zijn nut al voldoende heeft bewezen. Het is onze betrachting de informatie zowel op bureau als op het terrein in real time toegankelijk te maken. Het gebruik van de tool is tweeledig. Enerzijds kan men de briefing op elke locatie optimaliseren (InfoCOP) en anderzijds kan men ploegen op het terrein sturen (InfoPOP: onveiligheidfiches, opdrachten, afwezigheidtoezichten,..). Enorm belangrijk is dus dat men op het terrein over de meest recente informatie kan  beschikken.”

Het maken van depromofilm rond het gebruik van InfoCOP kreeg enige aandacht in de lokale Kortrijkse pers …
Dief dag na inbraak al opgepakt dankzij nieuw politiesysteemPublicatie in Het Nieuwsblad dd 12-09-2012 naar aanleiding van de voorstelling van de ingebruikname van de nieuwe politievoertuigen in de pz Gavers en de implementatie van InfoCOP én InfoPOP via wireless verbinding, ten behoeve van de leden van de politieraad.Lees meer via …Via de www.nieuws.be is het volgende te lezen : “De agenten van de politiezone Gavers hebben gisterennamiddag een jongeman uit Deerlijk opgepakt. De jongeman had in de nacht van maandag op dinsdag ingebroken in een woning in Deerlijk. Vermoedelijk heeft hij diezelfde nacht ook een wagen gestolen in Deerlijk. Deze arrestatie werd gerealiseerd dankzij de nieuwe digitale briefings-en toezichtstool InfoCop. De firma RIS uit Kuurne ontwikkelde dit systeem. Dat zorgt ervoor dat een foto van de feiten op een computerscherm in de politiecombi  … “Lees meer via
KW – Kortrijks Handelsblad dd 21-09-2012
Focus WTV dd 13-09-2012 : Nieuwe uitrusting voor nieuwe politiewagens @ pzgavers : “Dinsdagavond werden, net voor de aanvang van de politieraad, drie nieuwe wagens van het politiekorps Gavers aan de pers voorgesteld.Lees meer via Focus WTV dd 13-09-2012 : Internet in politiewagens – Politiezone Gavers gebruikt een nieuw softwaresysteem.

Met de nieuwe software is er internet in de patrouillewagens ter beschikking, waardoor ze steeds up to date blijven met het commissariaat. De politiezone Gavers is het eerste korps dat dit systeem in de auto gebruikt.AANRADER !   Bekijk de video via onderhavige link … of zie hierna …