Digitaal loket voor Politiediensten

Digitaal LoketDe politiezones willen hun dienstverlening naar de burger toe aanscherpen en deze in hoofdzaak nauwer laten aansluiten op de hedendaagse behoeften van een versneld in beweging zijnde en (digitale) maatschappij.

LEES HIER !

Reeds enige tijd is het voor de burger mogelijk om de aangifte of melding van (kleine) misdrijven zoals fietsdiefstal, bromfietsdiefstal en winkeldiefstal, maw, misdrijven waar- voor de aangifte niet dringend is en waarvoor de politie niet ter plaatse hoeft te komen, op een gemakkelijke en eenvoudige wijze via een digitaal platform, te laten gebeuren. Bedoelde aangiften kunnen vandaag gebeuren via het digitale platform www.policeon- web.be of via www.pzxxxxx.be

De aangifte of klacht van misdrijven die daarentegen expliciet in de kantoren van een politiedienst dient te gebeuren, is voor alle actoren veelal tijdrovend en is bovenal niet afgestemd op een efficiënt tijdsgebruik. We bedoelen onder meer de verlengde administratieve afhandeling voor de politie en (langere) wachttijden voor de burger.

De burger de mogelijkheid bieden om niet alleen in eerste tijd een kort relaas van de feiten te laten registreren, doch inclusief ten behoeve van de eigenlijke aangifte ten burele, voorafgaand en on-line een afspraak te kunnen laten maken via een digitale omge- ving, lijkt het gebeuren voor alle betrokkenen nader te kunnen ondersteunen en performanter, te maken.

Als principe geldt : “Moet je langs het politiekantoor maar heb je geen tijd/zin in lange wachttijden ? Maak dan voorafgaandelijk een afspraak via www.pzxxxxx.be of via de daartoe speciaal ontwikkelde App/Digi-agenda-omgeving pzxxxxxxx”.

Tijdswinst, efficiëntie en performantie zijn hierbij de sleutelwoorden.

De zones willen hiertoe een digitaal platform laten ontwik-kelen dat nauw aansluit bij de look and feel, de structuur van hun huidige webstek www.pzxxxx.be

Het digitaal platform betreft bijgevolg het aanbieden van een omgeving die de burger in staat moet stellen zijn ‘bezoek’ – ifv het maken van een afspraak met het oog op het kunnen laten acteren van een aangifte – aan de pz xxxxx geheel autonoom te kunnen in- plannen – hiervoor zijn :

  1. een aantal html-pagina’s voorzien die d.m.v. van een link op de webstek pzxxxx.be kunnen worden benaderd en stapsgewijs kunnen worden doorlopen door het brede publiek (burger);
  2. een daartoe speciaal ontwikkelde App/Digi-agenda-omgeving pzXXXXX beschikbaar die door de burger kan worden benaderd via zogenaamde mobiele toestellen, tablets of smartphones.

Contacteer info@ris.be