Foutieve positiebepaling InfoPOP Mobile

InfoPOP Mobile, de mobiele InfoPOP voor voertuigen en agenten op het terrein te voet of met de fiets, maakt gebruik van de GPS functie van het toestel (tablet, smartphone, …).

Bij de Androïd operating systemen (typisch bvb een tablet van Samsung) werd door de gebruikers gemeld dat er een probleem was soms met de nauwkeurigheid van de positie van de operator op het terrein !

Nazicht leerde ons dat het Androïd operating systeem zijn GPS functie soms stopt teneinde batterij te sparen. Op dat ogenblik zal InfoPOP Mobile terugvallen op 3G, 4G of GPRS localisatie, die minder nauwkeurig is dan de GPS localisatie.

Een work around is het instaleren van een vrij verkrijgbare tool in de Google Play Store, namelijk : GPS Keeper of GPS Keep On :

https://play.google.com/store/apps/details?id=uk.co.one23a.gpskeepon

Eenmaal deze toepassing draait zal U als gebruiker zien dat de positie bepaling steeds accuraat is !

 

InfoPOP Mobile APP

InfoPOP Mobile APP is het nieuwste product van Traxgo waarbij de wijkagent of de patrouille de mogelijkheid heeft om toezichtspunten via aanwezigheids registratie te bezoeken en af te punten. De APP is perfect geschikt voor een Tablet (van 8 tot 10.1 inch schermgrootte) en werkt samen met de Desktop versie van InfoPOP.

 

InfoPOP Mobile wordt reeds gebruikt bij de PZ LoWaZoNe, en draait bij PZ Spoorkin, PZ Vlas en PZ Puyenbroek in test.

De APP is gebouwd in samenwerking met diverse korpsen en (hoofd)inspecteurs op het terrein.

 

 

 

De APP is GPS gestuurd en laat toe ofwel een geplande route te volgen, ofwel een keuze te maken uit alle voorziene toezichten door het LIK of Operaties aangemaakt.

 

Vraag een vrijblijvende test periode voor uw zone aan bij kurt.ghekiere@traxgo.be, Info POP Mobile is een WEB APP, u kan dus meteen aan de slag indien U een tablet en 3G verbinding hebt.

 

 

 

West Vlaams Camera schild groeit

Het aantal camera punten groeit gestaag in België. Ook West – Vlaanderen blijft in zijn geprojecteerde uitbreiding niet achter.
Onder impuls van de Gouverneur van West-Vlaanderen, Carl Decaluwé, is het Provinciaal schild al lang niet meer een West-Vlaams gegeven.

Het centraliseren van alle black lists (zwarte lijsten) en het ter beschikking stellen van meer dan 10 miljoen gelezen nummerplaten per maand aan de aangesloten politiezones op de centrale server werpt zijn vruchten af. Zowel operationeel (Monitoring, Dispatching) als op het niveau van de recherche ploegen, worden de gecollecteerde nummerplaten van meer dan 120 mobiele en vaste camera’s, steevast gedeeld onder alle aangesloten zone’s.

De informatie die daarbij wordt verrijkt met input van de eenheden op het terrein leiden tot betere Gemeenschapsgerichte Politie Zorg (GGPZ), en vooral ophelderingen !

Het platform, waar de hardware (camera’s) van alle Belgische leveranciers op aangesloten zijn, verwerkt actueel meer dan 10.000.000 nummerplaten per maand.

Het samenwerken naar meer veiligheid door het delen van informatie is daarbij een feit, wie wil delen moet immers bereid zijn te vermenigvuldigen !

 

ANPR camera schild breidt uit

 

ANPR Predictive Police modules

Deze modules, de zogenaamde  voorspellende politie methoden zijn onder te verdelen in vier algemene categorieën:

  • methoden voor het voorspellen van criminaliteit;
  • methoden voor het voorspellen van de overtreders en verdachten;
  • methoden voor het voorspellen van identiteiten van verdachten;
  • methoden voor het voorspellen van slachtoffers van misdrijven.

Konvooi analyse

Als output verkrijg je een lijst met voertuigen die op een black list staan waarvan er regelmatig een ander voertuig in de buurt rijdt op ongeveer hetzelfde tijdstip

Dubbele nummerplaat detectie (cloned license plates)

Deze module geeft U real time of delayed real time aan waar twee identieke nummerplaten zijn gespot binnen een tijd-afstand berekening die normaliter onmogelijk is. Eén van deze nummerplaten is derhalve een valse nummerplaat.

Arrest by appointment

Deze zogenaamde interceptie rapport modules zoeken het patroon op van een bepaald voertuig (de camera’s hiervoor moeten specifiek die mogelijkheid bieden en geactiveerd zijn in de PIT of LIT server). Arrest by appointment elimineert lange observatie’s teneinde iemand op te sporen.

Historical duration calculation

Deze module gaat specifiek de routeduur bepalen tussen twee punten op een gekozen tijdstip.

VIP Protection

Predictive crime mapping

Deze module is nog in ontwikkeling maar heeft een koppeling met onder andere het VMS van uw zone nodig.
Op basis van opgenomen of vastgestelde routes wordt een mogelijk feit voorspeld.

GEO Fencing

  • Intra muros : een bepaalde nummerplaat komt een aangegeven regio binnen
  • Extra muros : een bepaalde nummerplaat verlaat een aangegeven regio

De camera’s dienen voorzien te zijn van rijrichting indicatie

Pattern of patroon analyse

Zoeken op bepaalde events – tijd en plaats – van voertuigen ‘in de buurt van’ …
(Opsporen van oa. inbrekers)

 

<Terug naar het InfoREAD+ Overzicht>

InfoREAD+ op InfoPol 2017 te Kortrijk

Het team van Real Internet Solutions vervoegt Barco en de Politiezone VLAS op hun stand (Booth 284)  op 25, 26 en 27 april 2017 in Kortrijk Xpo.

infopol2Pz Vlas pakt er uit met hun nieuwe dispatch ruimte op groot scherm. Naast de VMS informatie (Overzichtscamera’s) zal tevens het camera schild (ANPR beelden) worden getoond. De software voor dit cameraschild is modulair, een technische suite (ANPR) en een ERP suit (InfoCOP). De innovatieve B.I. tool InfoREAD+ wordt in primeur op InfoPOL voorgesteld aan de zones. InfoREAD+ is een analyse en rapporteringstool die gebruik maakt van het camera netwerk. Het voegt een resem modules toe aan de operationele software die de ploegen op het terrein en in de dispatch ruimtes in staat moeten stellen pro-actief te reageren. (Konvooi analyses, Geo fencing, enz…)

infopol

Info TARGET Push Client released voor Cameraschild netwerken

Versie 1.2.6.7 van de InfoTARGET Mobiele Push Client is deze week geïnstalleerd op meer dan 14 vaste camera posities in en rond de stad Kortrijk. (Zuid West-Vlaanderen)

De nieuwe release van de InfoTARGET Client maakt van uw Mobiele camera, die normaal zelf de logica bevat om de HITS af te handelen, op basis van Blacklists die worden opgeladen, een VASTE

InfoTARGET Pusch Client voor cameranetwerken
InfoTARGET Push Client voor cameranetwerken

ANPR camera. Deze Unit kan vervolgens aangesloten worden op de lokale verwerkingsserver van de Politiezone (LIT) of de proviciale server van de federale component (PIT), bvb in het Sicad NOC. Voordeel bij dit type van Camera’s (zoals het type Raven van de fabrikant Clear Tone, UK) – geïnstalleerd door RTS nv uit Ieper – werkt autonoom. De beveiligde overdracht van de nummerplaten verloopt immers via een 3G/4G verbinding, wat de aanleg van dure internet lijnen van en naar de camera positie’s overbodig maakt. De total cost of ownership voor dergelijke camera positie (ANPR) komt daarmee richting €10K ! Een vaste stroomaansluiting op een bestaande verlichtingspaal (EANDIS) zorgt voor de voeding van de camera.

De afmetingen van de nieuwe generatie camera’s zijn dermate klein geworden dat ze nog nauwelijks opvallen in het straatbeeld. Lokaal of Centraal stelt de InfoTARGET Push Client dus alle gelezen nummerplaten ter beschikking van de dispatchings. De gelezen nummerplaten worden afgetoetst op ‘gekende lijsten’ en veroorzaken op die manier een HIT, die door de ploegen op het terrein verder kunnen worden afgehandeld. De Client is een variante op de reeds gebruikte InfoTARGET Mobiele Client in de voertuigen van de zone’s die ter plaatse, in het voertuig, de aandacht vragen aan de ploegen bij een HIT.

 

Actueel verwerken de vaste ANPR systemen in en rond Kortrijk meer dan 2.000 gelezen nummerplaten per dag, de positie’s zijn strategisch gekozen, de gelezen nummerplaten dienen de real time Dispatching activiteiten en de Recherche activiteiten van de zone’s.

De configuratie van de Client software en opvolging kan gebeuren van op afstand, gebruik makende van software waarmee de operatoren of technici via het mobiele netwerk de schermen overnemen van de verwerkingseenheden in deze camera’s.

11-02-2017 11-02-20

Info Politie Zone Vlas, Kortrijk : Lokaal Informatie Kruispunt Pz Vlas (lik@pzvlas.be)

RIS & EFFIX Slaan de handen in elkaar

Beste gebruiker van het InfoSUITE platform,

2017 dient zich alvast uitdagend en veelbelovend aan voor ICT-bedrijf EFFIX uit Waregem en internet onderneming Real Internet Solutions (RIS) uit Kuurne.

Sedert 2008 heeft de software divisie van Real Internet Solutions zich toegelegd op het ontwikkelen van websoftware voor de verwerking van ANPR-gegevens uit mobiele en vaste camera systemen. Op vandaag telt het cameraschild, over drie provincies verdeeld, meer dan 140 camera’s.

Dagelijks sluiten politiezone’s aan met hun AWV of andere camera infrastructuur op hun lokale of provinciale server voor monitoring en verwerking van READ’s en HIT’s. De ERP-modules zoals InfoCOP, InfoPOP, Digitaal Loket, InfoGUN (wapenbeheer),… worden aangeboden en ingezet in de lokale politiezone’s.

Real Internet Solutions wil zich nog meer gaan focussen op zijn kernvisie, namelijk KMO’s en overheidsdiensten doen groeien met de juiste software!

Een ‘netwerk’ is niet alleen software, maar eveneens een complexe mix van hardware, camera’s, 3/4G-verbindingen en netwerkinfrastructuur.

Wij geven U graag kennis van een partnership dat onze dienstverlening niet alleen transparanter maar tevens performanter zal maken in de toekomst.

Het team van Real Internet Solutions blijft op post, wij blijven innoveren en groeien, versterkt door onze partner EFFIX uit Waregem, die vanaf 6 februari 2017 het beheer van de datacentra en onze infrastructuurdiensten over neemt.

 

Wij blijven geloven in het basis principe van onze producten en diensten voor politie: Wie informatie wil vermenigvuldigen moet bereid zijn ze te delen. Dit delen en vermenigvuldigen kan enkel door het verder bouwen aan performante infrastructuur en flexibele software!

Geoffrey Vander Schelden                                Kurt Ghekiere
EFFIX Group bvba                                           RIS Belgium nv

www.effix.be                  www.infocop.eu         www.ris.be
100001

Digitaal loket voor Politiediensten

Digitaal LoketDe politiezones willen hun dienstverlening naar de burger toe aanscherpen en deze in hoofdzaak nauwer laten aansluiten op de hedendaagse behoeften van een versneld in beweging zijnde en (digitale) maatschappij.

LEES HIER !

Reeds enige tijd is het voor de burger mogelijk om de aangifte of melding van (kleine) misdrijven zoals fietsdiefstal, bromfietsdiefstal en winkeldiefstal, maw, misdrijven waar- voor de aangifte niet dringend is en waarvoor de politie niet ter plaatse hoeft te komen, op een gemakkelijke en eenvoudige wijze via een digitaal platform, te laten gebeuren. Bedoelde aangiften kunnen vandaag gebeuren via het digitale platform www.policeon- web.be of via www.pzxxxxx.be

De aangifte of klacht van misdrijven die daarentegen expliciet in de kantoren van een politiedienst dient te gebeuren, is voor alle actoren veelal tijdrovend en is bovenal niet afgestemd op een efficiënt tijdsgebruik. We bedoelen onder meer de verlengde administratieve afhandeling voor de politie en (langere) wachttijden voor de burger.

De burger de mogelijkheid bieden om niet alleen in eerste tijd een kort relaas van de feiten te laten registreren, doch inclusief ten behoeve van de eigenlijke aangifte ten burele, voorafgaand en on-line een afspraak te kunnen laten maken via een digitale omge- ving, lijkt het gebeuren voor alle betrokkenen nader te kunnen ondersteunen en performanter, te maken.

Als principe geldt : “Moet je langs het politiekantoor maar heb je geen tijd/zin in lange wachttijden ? Maak dan voorafgaandelijk een afspraak via www.pzxxxxx.be of via de daartoe speciaal ontwikkelde App/Digi-agenda-omgeving pzxxxxxxx”.

Tijdswinst, efficiëntie en performantie zijn hierbij de sleutelwoorden.

De zones willen hiertoe een digitaal platform laten ontwik-kelen dat nauw aansluit bij de look and feel, de structuur van hun huidige webstek www.pzxxxx.be

Het digitaal platform betreft bijgevolg het aanbieden van een omgeving die de burger in staat moet stellen zijn ‘bezoek’ – ifv het maken van een afspraak met het oog op het kunnen laten acteren van een aangifte – aan de pz xxxxx geheel autonoom te kunnen in- plannen – hiervoor zijn :

  1. een aantal html-pagina’s voorzien die d.m.v. van een link op de webstek pzxxxx.be kunnen worden benaderd en stapsgewijs kunnen worden doorlopen door het brede publiek (burger);
  2. een daartoe speciaal ontwikkelde App/Digi-agenda-omgeving pzXXXXX beschikbaar die door de burger kan worden benaderd via zogenaamde mobiele toestellen, tablets of smartphones.

Contacteer info@ris.be

Vaste ANPR palen AWV op InfoCOP

Beschikt U als politiezone over mobiele of vaste ANPR camera’s die U beheert via de ANPR modules van de InfoCOP Suite (InfoTarget,InfoDispatch,InfoSTAT), dan kan U zich vanaf heden in verbinding stellen met onze commerciele dienst (verkoop@ris.be) voor de koppeling met uw ANPR systemen (fabrikant MACQ) verworven via het A.W.V. raamkontrakt.

InfoDispatch verwerkt nu ook gelezen NPR van het AWV raamkontrakt

 

De POC (proof of concept) bij de Politiezone Het Houtsche werd life iAWV Palen op InfoDisptachngeschakeld, sedert heden, binnen de Dispatch opdracht van het West-Vlaamse Sicad. (HCP Devid Camerlynck).

 

 

 

 

Macq AWV op InfoDISPATCH

De vaste ANPR camera’s komen, na identificatie van de units aan de PIT server (Provinciale Interface voor Targets), ter beschikking in de toestellenlijst, en kunnen worden geselecteerd om te worden gematched tegenover een gekozen blacklist (Federaal, supra lokaal of lokaal). Het beheer hiervan kan in de InfoDispatch module of de InfoSTAT module.

De HITS uit de AWV/Macq server worden aangeboden met nummerplaatbeeld en overzichtsbeeld, op de reads zit een delay die inherent aan het netwerk van AWV gekoppeld is.

U hebt een VPN box nodig dicht bij uw AWV/Macq server die een beveiligde verbinding maakt naar de PIT server (of LIT server indien U een blackbox zelf host voor uw InfoCOP modules).
Deze VPN box kan worden geleverd door bvb Lebon IT Services of een andere ICT supplier aan uw zone. Een eenmalige installatie kost van Ris Belgium uit is verschuldigd bij de opstart.

Alle verzamelde Reads en Hits worden bi-directioneel uitgewisseld.

Een tussenkomst van beide partners is vereist bij de koppeling.

Politiezone Vlas 3D plan 2018

Bron : Nieuwsblad – Focus / WTV

Kwart meer blauw op straat

Plan 3D moet van PZ Vlas een moderner korps maken. Vandaag om 14 uur gaat de nieuwe werking van start. Belangrijkste veranderingen zijn de doorgedreven digitalisering (InfoCOP) en de fenomeenploegen, die zorgen voor een kwart meer mensen op straat.

Met een nieuwe slogan – ‘Politie in Beweging’ – en een nieuwe huisstijl stelde de politie van zone Vlas het ‘Plan 3D’ voor. Dat ambitieuze plan houdt een nieuwe manier van werken in en richt zich op drie pijlers: zichtbaarheid, digitalisering en klantgerichtheid. “Door het verder digitaliseren en de hervorming van de politiewerking in Kortrijk, Kuurne en Lendelede kunnen de 241 leden die het korps telt efficiënter ingezet worden”, zegt burgemeester Vincent Van Quickenborne (Open VLD).

http://www.focus-wtv.be/video/meer-blauw-op-straat-politiezone-vlas