InfoCOP – Home of the Police ERP Backend Software

[IX/:]    of   ‘Wie informatie wil Vermenigvuldigen moet bereid zijn deze te delen‘ !

Welkom bij Traxgo  – Home of POLICE ERP Back End solutions (InfoCOP)

Wij zijn trots als bedrijf, sedert 2006 praktijk gerichte oplossingen aan te bieden aan lokale, supra lokale en federale politiediensten.
Wij hebben dit bereikt door onze webdesign en datacenter expertise te koppelen aan de functionele behoeftes van een politiezone. Een PPS of Publieke
Private Samenwerking moet een bottom – up architectuur verzekeren, en producten afleveren die bruikbaar en inzetbaar zijn voor de politiemensen op
het terrein, kantoor en in de Dispatch ruimte op vandaag.

Wij specialiseren in het ontwikkelen van technische software die de verscheidene ANPR, ASTRID en andere hardware, koppelt met een transparante
software. Wij voegen daar de spreekwoordelijke CRM/ERP modules aan toe en zorgen, naast de technische oplossingen, tevens voor de sturing van de ploegen
op het terrein. Het ontwikkelteam van Traxgo levert dus niet alleen oplossingen maar tevens cultuur, organisatie, meetbaar rendement voor de politiezones.
Niet het met wat, maar het HOE is belangrijk. GGPZ, Gemeenschaps Gerichte Politie Zorg, ten dienste van de burger.

Traxgo is  de eerste commerciële partner die in Zuid – West Vlaanderen, met steun van de Gouverneur, een Camera schild bouwde waar de lokale Politie zones door middel
van een beveiligd netwerk over 3G en een centrale provinciale server SAMEN werken aan de bestrijding tegen GRENSCRIMINALITEIT.  Het delen van informatie,
zo is gebleken, is de enige garantie op succes en een veiliger wonen !

Korpschef, Functioneel beheerder, LIK medewerker of Dispatcher, verlaat deze website niet zonder ons te contacteren. Wij geven U graag een DEMO van InfoCOP en de Suite, of brengen U in contact met een hardware partner, zodat U op de volgende politieraad met meetbare resultaten kan uitpakken !

Het enthousiaste e-Governement team van Traxgo.